PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID –

Alle persoonlijke informatie en gegevens zijn uitsluitend op vrijwillige basis aan Villa del Mar gegeven en worden vanzelfsprekend in vertrouwelijke gang van zaken geheerd. Op vraag en verzoek van de betrokkene aanvrager worden de gegevens weer gewist.