Algemene voorwaarden

1) Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor Villa del Mar is het héél belangrijk en hecht groot belang aan de juistheid van de informatie en de actualiteit van het landgoed die door haar aangeboden is! Echter kan Villa del Mar géén enkele garantie geven of de verantwoordelijkheid ondernemen voor de informatie die aan hun doorgegeven is. U wordt niet verbonden aan onze aanbiedingen en d´r zijn ook géén verplichtigingen. Villa del Mar heeft alle rechten voor het actualiseren, wijzigen of voor het verwijderen van haar aanbiedingen uit het programma. Dit geldt speciaal als Villa del Mar merkt dat d´r verschillen zijn in prijzen. Villa del Mar wil aan haar klanten de meest actuele aanbiedingen en economische deals aanbieden. Voor deze reden, op het moment dat wij de relevante informatie gekregen hebben, passen wij de directe inkoop-verkoop prijzen aan. Als laatste, een zeer belangrijke opmerking. De juridische en schade-claims, alle verantwoordelijkheden zijn van deze onderneming uitgesloten en dat de officiele informatie die door hun wordt aangeboden, puur informatief is en niet van contractuele aard.

2)Verplichte mededeling

De verkoper is verplicht om alle informatie aan Villa de Mar te verstrekken als er sprake is van een onmiddelijke wijziging in prijs of als het eigendom van de verkoop weggenomen moet worden in geval het verkocht is.

3) Bemiddelingscommissie

De verkoop commissie zoals gebruikelijk is in Spanje, wordt door de verkoper uitbetaald zodra de verkoop succesvol door het agentschap is afgelopen. De hoogte van het bedrag wordt door een afzonderlijke overeenkomst vastgelegd en uitgevoerd.

4) Privacybeleid

Alle persoonlijke informatie en gegevens zijn uitsluitend op vrijwillige basis aan Villa del Mar gegeven en worden vanzelfsprekend in vertrouwelijke gang van zaken geheerd. Op vraag en verzoek van de betrokkene aanvrager worden de gegevens weer gewist.

——————————————————-

Bevoegde rechtbank Denia en de hogere instanties